Đề tài

Trang chủ / Nghiên cứu / Đề tài

Năm công bố

Phát triển pin nhiên liệu sinh học công suất cao trên cơ sở graphene để sản xuất năng lượng tái tạo và ứng dụng trong lĩnh vực y sinh

Đọc thêm

Nghiên cứu tổng hợp keo dán sinh học có khả năng kháng khuẩn từ tinh bột và chitosan trong hệ nước

Trong dự án này, chúng tôi sẽ phát triển một loại keo dán sinh học từ hỗn hợp tinh bột biến tính và chitosan phân tử lượng thấp tan trong nước. Loại keo này có thể tiêm được và có khả năng kháng khuẩn.

Đọc thêm