Cán bộ

Quá trình công tác

2018-nay: Cán bộ nghiên cứu, Trung tâm Hóa học Tiên Tiến, Viện R&D, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam

2016-2017: Chuyên viên nghiên cứu, Nhóm Bề mặt chức năng, Viện R&D, Công ty LG Hausys, Anyang-si, Hàn Quốc

Quá trình đào tạo

2011-2016: Thạc sĩ / Tiến Sĩ kỹ thuật hóa học, Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc

2005-2010: Kỹ sư Công nghệ Vật liệu Polymer, Đại học Bách Khoa TPHCM, Việt Nam

Công trình nghiên cứu

[1] Quang Vinh Nguyen*, Myungsu Lee*, Jae Seung Lym, Young Il Kim, Jun Jae Hwan and Doo Sung Lee “pH-sensitive sulfamethazine-based hydrogel as potential embolic agent for transcatheter vascular embolization”. J. Mater. Chem. B, 2016, 4, 6524-6533.

[2] Cong Truc Huynh*, Quang Vinh Nguyen*, Jae Seung Lym, Bong Sup Kim, Dai Phu Huynh, Hwan Jun Jae, Young Il Kim and Doo Sung Lee. “Intraarterial gelation of injectable cationic pH/temperature-sensitive radiopaque embolic hydrogels in rabbit hepatic tumor model and their potential application for liver cancer treatment”. RSC Adv., 2016, 6, 47687-47697.

[3] Jae Seung Lym*, Quang Vinh Nguyen*, Da Woon Ahn, Cong Truc Huynh, Hwan Jun Jae, Young Il Kim, and Doo Sung Lee. “Sulfamethazine-based pH-sensitive hydrogels with potential application for transcatheter arterial chemoembolization therapy”. Acta Biomater. 2016, 41, 253-263.

[4] Quang Vinh Nguyen, Jae Seung Lym, Cong Truc Huynh, Bong Sup Kim, Hwan Jun Jae, Young Il Kim and Doo Sung Lee. “A novel sulfamethazine-based pH-sensitive copolymer for injectable radiopaque embolic hydrogel and potential application in hepatocellular carcinoma therapy”. Polym. Chem., 2016, 7, 5805-5818.

[5] Narendra K. Singh*, Quang Vinh Nguyen*, Bong Sup Kim and Doo Sung Lee. “Nanostructure controlled sustained delivery of human growth hormone using injectable, biodegradable, pH/temperature responsive nanobiohybrid hydrogel”. Nanoscale, 2015, 7, 3043-3054.

[6] Quang Vinh Nguyen, Dai Phu Huynh, Jae Hyung Park and Doo Sung Lee. “Injectable polymeric hydrogels for the delivery of therapeutic agents: A review”. Eur. Polym. J., 2015, 72, 602-619.

[7] Cong Truc Huynh, Quang Vinh Nguyen, Seong Woo Kang, Doo Sung Lee. “Synthesis and characterization of poly(amino urea urethane)-based block copolymer and its potential application as injectable pH/temperature-sensitive hydrogel for protein carrier”. Polymer, 2012, 53, 4069-4075.