Cán bộ

Quá trình công tác

10/2015 - nay:        Cán bộ nghiên cứu + giảng viên

Trung tâm Hóa Tiên tiến, Viện NC&PT Công nghệ cao;  Trường ĐH Duy Tân, Đà Nẵng.

10/2014 - 10/2015:  Cán bộ nghiên cứu & giảng viên

Viện Khoa học tính toán, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Tp.HCM.

Môn dạy: "Lịch sử Khoa học và Công nghệ"

01/2015 - 10/2015:  Giảng viên thỉnh giảng,

Trường ĐH Công nghiệp, Tp. HCM.

Các môn giảng dạy: "Toán chuyên đề cơ khí" ;  "Đại số tuyến tính", "Cơ tĩnh học".

01/2014 - 06/2014:  Giảng viên môn "Material Sciences and Manufacturing Technologies"

Khoa kỹ thuật hàng hải, Trường ĐH Buskerud and Vestfold, ở Na-uy.

Quá trình đào tạo

09/2010 - 11/2013          Nghiên cứu sinh,

Đề tài: “Tổng hợp cục bộ và tích hợp trực tiếp ống nano carbon vào vi hệ thống micro-nano ứng dụng cảm biến”

Ngành Công nghệ vi hệ thống micro và nano,

Trường ĐH Buskerud and Vestfold, Na-uy.

06/2009 - 09/2009          Visiting Scholar,

& 06/2011 - 10/2011        Trung tâm Berkeley Sensors and Actuators Center (BSAC), trường ĐH California, USA.

 Giáo sư hướng dẫn: Prof. Liwei Lin

08/2008 - 08/2010            Học viên thạc sĩ, 

Ngành Công nghệ vi hệ thống micro và nano,

Trường ĐH Buskerud and Vestfold, Na-uy.

07/2003 - 06/2008           Kỹ sư,

Chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV),

Trường ĐH Bách Khoa Tp. HCM.

07/2000-06/2003             Lớp chuyên Toán,

Trường THPT Chuyên Lê Khiết.

Công trình nghiên cứu

A. Patent:

1.     Bao Q. Ta, Hai Le The, “Device and Process for a Micromixer having Trapozoidal Zigzag Channels”, bằng sáng chế Hoa Kỳ (USPTO), đã nộp hồ sơ, đang đợi xét duyệt.

 BJournals (ISI):

2.     Hai Le The, Bao Q. Ta*, Hoa L. Thanh,Tao Dong, T.Nguyen-Thoi,Frank Karlsen, "Geometric Effects onMixing Performancein a Novel PassiveMicromixer withTrapezoidal-zigzagChannels," Journal of Micromechanics andMicroengineering (JMM), IOP,vol. 25, No. 9,2015.

3.     Nguyen, Truong Khang, Bao Quoc Ta, and Ikmo Park, "Design of a planar, high-gain, substrate-integrated Fabry–Perot cavity antenna at terahertz frequency,Current Applied Physics 15.9 (2015): 1047-1053.

4.     H. Le Thanh, Bao Q. Ta*, H. Le The, V. Nguyen, K. Wang, F. Karlsen, "Low-Cost Fabrication of Hollow Microneedle Arrays Using CNC Machining and UV Lithography," Journal of Microelectromechanical Systems, IEEE, no.99, pp.1.

5.     Hai Le The, H.L. Thanh, T. Dong, Bao Q. Ta, N.M. Tran, and F. Karlsen, "An Effective Passive Micromixer with Shifted Trapezoidal Blades Using Wide Reynolds Number Range," Chemical Engineering Research and Design 93 (2015): 1-11.

6.      Bao Q. Ta, E. Halvorsen, N. Hoivik, and Knut E. Aasmundtveit, "Diameter dependency for the electric-field-assisted growth of carbon nanotubes," Applied Physics Letters 103, no. 12 (2013): 123102.

7.      Bao Q. Ta, T. B. Haugen, N. Hoivik, E. Halvorsen, and Knut E. Aasmundtveit, "Local Synthesis of Carbon Nanotubes in Silicon Microsystems: The Effect of Temperature Distribution on Growth Structure." Materials 6, no. 8, 3160-3170, 2013.

8.      T. B. Haugen, Bao Q. Ta, E. Halvorsen, N. Hoivik, and Knut E. Aasmundtveit, "Integration of carbon nanotubes in microsystems: Local growth and electrical properties of contacts." Materials 6, no. 8 (2013): 3094-3107.

9.      Knut E. Aasmundtveit, Bao Q. Ta, Huy Q. Nguyen, Tormod B. Haugen, Nils Hoivik, and Einar Halvorsen, "Local synthesis of carbon nanotubes for direct integration in Si microsystems–design considerations." Advances in Manufacturing, vol. 1, no. 3 (2013): 218-225.

10.      Knut E. Aasmundtveit, Bao Q. Ta, Liwei Lin, Einar Halvorsen, and Nils Hoivik, "Direct integration of carbon nanotubes in Si microstructures," Journal of Micromechanics and Microengineering 22, no. 7 (2012): 074006.

CBook chapters

11.      Knut E Aasmundtveit, Bao Q. Ta, Einar Halvorsen, Nils Hoivik, “Electrical control on synthesis conditions for locally grown CNTs on polysilicon microstructures”,Nanoelectronic Device Applications, HandbookCRC Press, Boca Raton, FL, USA, 2013, Print ISBN: 978-1-4665-6523-4, eBook ISBN:  978-1-4665-6524-1

DRefereed Conference Proceedings

12.      Hai Le The, Bao Q. Ta, Hoa L. Thanh,Frank Karlsen,T.Nguyen-Thoi, "A Novel Design of Passive Split and Recombination Micromixer with Trapezoidal Zigzag Channels," 10th IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS), At Xi'an, China, 07-11Apr. 2015, IEEE, pp. 28-31.

13.      Knut E. Aasmundtveit, Bao Q. Ta, Anh V. Ngo, Ola Nilsen, and Nils Hoivik, "Functionalization of Suspended Carbon Nanotubes in Silicon Microsystems by Atomic Layer Deposition (ALD)," 14th International Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO), 18-21 Aug. 2014, IEEE, pp. 659-662.

14.      Knut E. Aasmundtveit, Bao Q. Ta, Huy Q. Nguyen, Tormod B. Haugen, Nils Hoivik, and Einar Halvorsen, "Direct integration of Carbon Nanotubes in Si microsystems—Towards truly integrated micro/nano systems." European Microelectronics Packaging Conference (EMPC), IEEE, 9-12 Sept. 2013, pp. 1-6.

15.      Huy Q. Nguyen, Bao Q. Ta, Nils Hoivik, Einar Halvorsen, Knut E. Aasmundtveit, "Carbon nanotube based gas sensor for expiration detection of perishable food," 13th IEEE Conference on Nanotechnology, IEEE, 5-8 Aug. 2013, pp.675-678.

16.      Bao Q. Ta, Anh V. Ngo, Huy Q.Nguyen, Nils Hoivik, Einar Halvorsen, Knut E. Aasmundtveit, "Deposition of palladium on suspended and locally grown carbon nanotubes using thermal evaporation," 13th IEEE Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO), 5-8 Aug. 2013, IEEE, pp.1176-1179.

17.      Bao Q. Ta, Huy Q. Nguyen, Nils Hoivik, Einar Halvorsen, Knut E. Aasmundtveit, "Observations on defects and contact modes for locally grown CNTs," 12th IEEE Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO), 20-23 Aug. 2012, pp.1-6.

18.      Bao Q. Ta; Nils Hoivik, Einar Halvorsen, Knut E. Aasmundtveit, "Electrical control of synthesis conditions for locally grown CNTs on polysilicon microstructure," 11th IEEE Conference on Nanotechnology, 15-18 Aug. 2011, pp.374-377.

19.      Heather Chiamori, Xiaoming Wu, Xishan Guo, Bao Q. Ta, Liwei Lin, "Annealing nano-to-micro contacts for improved contact resistance," 5th IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS), 20-23 Jan. 2010, IEEE, pp.666-670.

Đề tài, dự án khoa học

1.    2015 - nay:
       Tên đề tài: "Thiết kế tối ưu và chế tạo cấu trúc hòa trộn chất lỏng ở kích thước micro có hiệu suất cao và dễ chế tạo"

Vai trò: Chủ nhiệm đề tài & thành viên nghiên cứu chủ chốt,

Tài trợ bởi: Quỹ nghiên cứu và phát triển khoa học AOARD và US Navy, USA.

2.   2014-2015

Tên đề tài: "Nghiên cứu chế tạo bộ trộn vi lưu chất ứng dụng trong xét nghiệm"

Vai trò: Chủ nhiệm & Thành viên nghiên cứu chủ chốt.

Tài trợ bởi: trường ĐH Tôn Đức Thắng, HCM.

3.   2012-2013

Tên đề tài: "Nghiên cứu, chế tạo ống nano carbon nhằm tạo ra màng nano lọc nước"

Vai trò: Thành viên nghiên cứu chủ chốt.

Tài trợ bởi: tổ chức Innovasjon Norge, Na-uy.

Hướng dẫn Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh

Sinh viên                  

Luận văn                                                                                               

Năm đào tạo      

 Cấp đào tạo & tên trường học                                      

Kết quả                                                               

Tormod Haugen                

“Synthesis and Characterization of Locally Grown CNTs”

2011 - 2013     

     Thạc sĩ, Trường ĐH Buskerud and      Vestfold, Na-uy.

 - Điểm luận văn: A
- 1 bài báo ở tạp chí Materials, MDPI.

Ngô Vân Anh      

“Functionalization of Carbon Nanotubes by Thermal Evaporation and Atomic Layer Deposition”

2011 - 2013

     Thạc sĩ, Trường ĐH Buskerud and Vestfold, Na-uy.

- Điểm luận văn: B

- 1 bài báo ở hội nghị quốc tế IEEE NANO, 2013.

Nguyễn T. Anh Thy     

“Direct Integration of Carbon Nanotubes in Microsystems: Reduction of Contact Resistance”

2011 - 2013

     Thạc sĩ, Trường ĐH Buskerud and Vestfold, Na-uy.

-  Điểm luận văn: B

 

Các giải thưởng

2011:    Vô địch cuộc thi “Phát minh công nghệ Nano tương lai” do Viện hàn lâm Nauy tổ chức, 10 năm 1 lần.

2008:    Học bổng 2 năm học Thạc sĩ ở trường ĐH HBV, Na-uy, do chính phủ Na-uy cấp.

2003:    Giải nhất & 2 giải nhì trong các cuộc thi Toán ở tỉnh Quảng Ngãi, và khu vực miền Trung.

2002:    Giải nhất & 2 giải nhì trong các cuộc thi Toán ở tỉnh Quảng Ngãi, và khu vực miền Trung.

1998:    Giải ba, môn Cờ tướng, trong Hội khỏe phù đổng cấp trung học cơ sở, toàn tỉnh Quảng Ngãi.