Quá trình công tác

2003 - 2005: Giảng viên khoa Sinh học, ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội

2011 - 2012: Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2013 - nay: Cán bộ nghiên cứu Trung tâm Sinh học phân tử, Viện Nghiên cứu và phát triển công nghệ cao,  Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Quá trình đào tạo

1999 - 2003: Sinh viên hệ Đào tạo cử nhân khoa học tài năng ngành Sinh học, ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội

2005 - 2010: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Sinh học phân tử, ĐHTH Greifswal, CHLB Đức

Công trình nghiên cứu

Bài báo trên tạp chí ISI:

Nguyen Thanh Trung, Nguyen Minh Hung, Nguyen Huy Thuan, Nguyen Hoang Anh, Le Thi Hoi, Thomas Schweder, Britta Juergen (2016) A Phosphate Starvation-Inducible Ribonuclease of Bacillus licheniformis. J Microbiol Biotechnol. (Accepted)

Thanh TN, Jurgen B, Bauch M, Liebeke M, Lalk M, Ehrenreich A, Evers S, Maurer KH, Antelmann H, Ernst F, Homuth G, Hecker M, Schweder T (2010) Regulation of acetoin and 2,3-butanediol utilization in Bacillus licheniformis. Appl Microbiol Biotechnol87: 2227-2235.

Bài báo trên tạp chí quốc tế:

Nguyen Thanh Trung, Ho Viet Hieu, Nguyen Huy Thuan (2016) Screening of Strong 1-Aminocyclopropane-1-Carboxylate Deaminase Producing Bacteria for Improving the Salinity Tolerance of Cowpea. Appl Microbiol 2 (1):

Bài báo trên tạp chí quốc gia:

Nguyễn Huy Thuần, Nguyễn Thành Trung, Hồ Viết Hiếu, Vũ Thị Thu Hằng, Trần Thanh Việt (2015) Đường hóa các hợp chất tự nhiên bằng tác nhân xúc tác sinh học-enzyme. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân 4 (17): 61-70.

Võ Thị Phúc Diễm, Nguyễn Thị Chi Phương, Lưu Thị Huyền Trang, Nguyễn Thành Trung (2015) Tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ kích thích cây trồng chịu mặn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân 1(14): 1-9.

Nguyễn Thành Trung (2013) Xác định vai trò và cơ chế điều hòa gene mã hóa protein BLi03719 trong Bacillus licheniformis DSM13. Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc. Proceedings quyển 1: 261-265.

Đặng Văn Sơn, Đặng Anh Trang, Hoàng Thị Vân, Nguyễn Thành Trung (2013) Phân tích một số đặc điểm hóa sinh của các chủng vi khuẩn vùng rễ thuộc chi Bacillus mới phân lập được có ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt dưa hấu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân 4(9): 44-50.

Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Thành Trung (2013) Metagenomics: Công cụ nghiên cứu vi sinh vật không thông qua nuôi cấy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân 1(6): 43-52.

Đỗ Thị Huyền, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Thúy Hồng, Trương Văn Dung, Trương Nam Hải, Lê Đình Lương (2003) Phân lập và biểu hiện gen gm1 mã hóa cho epitope kháng nguyên H: g,m của Salmonella enteritidis ATCC13076. Tạp chí Di truyền và Ứng dụng 1: 34-49

Hội nghị quốc tế:

Thanh TN, Jurgen B, Schweder T (2007) Regulation of the acoABCL and acuABC operons in Bacillus licheniformis. 3rd European Conference on Prokaryotic Genomics, Göttingen, Germany (Poster)

Hội nghị quốc gia:

Nguyễn Thành Trung (2013) Xác định vai trò và cơ chế điều hòa gen mã hóa protein BLi03719 trong Bacillus licheniformis DSM13. Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013.

Nguyễn Huy Thuần, Đồng Văn Quyền, Nguyễn Thành Trung, Vũ Thị Thu Hằng, Trần Thanh Việt, Phan Thị Việt Hà (2015) Nghiên cứu sinh tổng hợp một số flavonoid glycosides có hoạt tính sinh học. Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc Bio Danang 2015.

Nguyễn Thành Trung (2015) Nghiên cứu cơ chế điều hòa biểu hiện gene mã hóa enzyme phytase trong vi khuẩn Bacillus licheniformis. Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc Bio Danang 2015.

 

Đề tài, dự án khoa học

1. "Xác định chức năng và cơ chế điều hòa của một số gene biểu hiện ở vi khuẩn Bacillus licheniformis trong điều kiện đói phosphate, nhằm ứng dụng trong việc xây dựng hệ biểu hiện điều hòa bằng dinh dưỡng"

     Cơ quan cấp kinh phí: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted)

     Thời gian thực hiện: 03/2013-03/2016

     Vai trò: Chủ nhiệm đề tài

2. "Nghiên cứu dịch tễ học phân tử của virus viêm gan D và đặc điểm phân tử của gene SLC10A1 ở bệnh nhân dương tính với HBsAg tại khu vực miền Trung, Việt Nam"

     Cơ quan cấp kinh phí: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted)     

     Thời gian thực hiện: 02/2015-02/2018

     Vai trò: Thành viên nghiên cứu chủ chốt

3. "Phát triển hệ thống kép sinh tổng hợp một số hợp chất phenol glycoside ở vi khuẩn Escherichia coli cải biến di truyền"

     Cơ quan cấp kinh phí: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted)

     Thời gian thực hiện: 03/2015-03/2018

     Vai trò: Thư ký khoa học

4. "Sản xuất và đánh giá tác động của dịch chiết thực vật lên hoạt tính men urease"

    Cơ quan cấp kinh phí: Bộ giáo dục và đào tạo

    Thời gian thực hiện: 01/2012-06/2014

    Vai trò: Thành viên nghiên cứu chủ chốt

Hướng dẫn Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh

A. Hướng dẫn Cao học

1. Trần Thị Đào, học viên Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của một số dịch chiết thực vật lên sự sinh trưởng phát triển và hoạt tính enzyme urease của một số vi khuẩn đất. (Đã bảo vệ thành công 10/2012)

2. Thân Thị Hoa, học viên Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đề tài: Tạo chủng Bacillus licheniformis tái tổ hợp sinh protease xử lý nước thải giàu protein. (Đã bảo vệ thành công 03/2013)