Thông báo hội nghị / Hội thảo

Seminar: Kết quả bước đầu về đặc điểm sinh học của bọ xít hút máu Triatoma rubrofasciata ở khu vực Miền Trung

Trân trọng kính mời:  Cán bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao; giảng viên Khoa Y - Dược và những ai quan tâm đến tham dự seminar: 

Chủ đề: Kết quả bước đầu về đặc điểm sinh học của bọ xít hút máu Triatoma rubrofasciata ở khu vực Miền Trung

Người báo cáo: NCS. Hồ Viết Hiếu

Thời gian: 10h00, thứ 7 ngày 28/03/2015

Địa điểm: P402, K7/25 Quang Trung

Trân trọng kính mời.

Các tin khác