Công bố Quốc gia

Trang chủ / Công bố khoa học / Công bố Quốc gia

Năm công bố

Nhóm ngành

Tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ kích thích cây trồng chịu mặn

Võ Thị Phúc Diễm, Nguyễn Thị Chi Phương, Lưu Thị Huyền Trang, Nguyễn Thành Trung (2015) Tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ kích thích cây trồng chịu mặn. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Duy Tân. 1(14): 1-9

Đọc thêm

Thực trạng ung thư ở Việt Nam: sự tương quan với các nước Đông Nam Á

Đọc thêm

Sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong định danh loài bọ xít hút máu ở miền Trung Việt Nam

Đọc thêm

Phân tích và khai thác dữ liệu các gene mã hóa cho Polysaccharide monooxygenases và các gene liên quan trong quá trình hình thành thể bám của nấm gây bệnh đạo ôn Magnaporthe oryzae

Đọc thêm

Thiết kế vector biểu hiện pPICZaA mang gen MGG00245 mã hóa cho enzyme PMO

Đọc thêm

ác định một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa ure của các chủng vi khuẩn phân lập từ chất thải chăn nuôi lợn

Đọc thêm

Tuyển chọn chủng xạ khuẩn kháng nấm Fusarium oxysporum gây bệnh trên chuối.

Đọc thêm

Nghiên cứu hình thái bề mặt và tính chất cơ học của màng polymer bằng kính hiển vi lực nguyên tử

Ngô Thị Chinh

Đọc thêm

Mức độ kháng hóa chất diệt côn trùng nhóm pyrethroides của nhóm loài muỗi Anopheles maculatus

Trong nghiên cứu này, chúng tôi báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu về mức độ nhạy cảm của nhóm loài muỗi An. maculatus với nhóm hóa chất diệt côn trùng pyrethroides là α-cypermethrine và λ-cyhalothrin ở bốn địa phương thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Nhóm loài muỗi này đã kháng hoặc tăng tính chịu đựng với hai loại hóa chất này dựa trên các phân tích về thử sinh học theo công thức của WHO hoặc bằng phương pháp điện di và nhuộm màu isozyme esterase.

Đọc thêm

Phân tích một số đặc điểm hóa sinh của các chủng vi khuẩn vùng rễ thuộc chi Bacillus mới phân lập được có ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt dưa hấu

Dang Van Son, Dang Anh Trang, Hoang Thi Van, Nguyen Thanh Trung (2013) Phân tích một số đặc điểm hóa sinh của các chủng vi khuẩn vùng rễ thuộc chi Bacillus mới phân lập được có ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt dưa hấu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 4(9):44-50

Đọc thêm

Phân tích một số đặc điểm hóa sinh của các chủng vi khuẩn vùng rễ thuộc chi Bacillus mới phân lập được có ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt dưa hấu

Dang Van Son, Dang Anh Trang, Hoang Thi Van, Nguyen Thanh Trung (2013) Phân tích một số đặc điểm hóa sinh của các chủng vi khuẩn vùng rễ thuộc chi Bacillus mới phân lập được có ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt dưa hấu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 4(9):44-50

Đọc thêm

Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong sinh tổng hợp chất trao đổi thức cấp ở xạ khuẩn

Nguyễn Huy Thuần, Lê Thành Đô, Nguyễn Trường Khoa, Vũ Thị Thu Hằng (2015). Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong sinh tổng hợp chất trao đổi thức cấp ở xạ khuẩn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 4(13)28-39

Đọc thêm

Nghiên cứu mức độ kháng hóa chất của nhóm loài Anophelesmaculatus ở một số địa phương thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên bằng kỹ thuật điện di enzyme

Hồ Viết Hiếu, Nguyễn Thị Duyên (2015) Nghiên cứu mức độ kháng hóa chất của nhóm loài Anophelesmaculatus ở một số địa phương thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên bằng kỹ thuật điện di enzyme. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 4(13)

Đọc thêm

Dịch tễ học phân tử của virus viêm gan D

Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Huy Thuần, Bùi Tiến Sỹ (2015) Dịch tễ học phân tử của virus viêm gan D. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 4(13) 135-142

Đọc thêm

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sinh tổng hợp một số hợp chất flavonoid glycosides có hoạt tính y dược học

Nguyễn Huy Thuần (2014) Ứng dụng công nghệ sinh học trong sinh tổng hợp một số hợp chất flavonoid glycosides có hoạt tính y dược học. Hội nghị khoa học – Công nghệ toàn quốc các trường Y-Dược lần thứ 17, Học viện Quân Y, Hà Nội, 573-578

Đọc thêm