Nghiên cứu hình thái bề mặt và tính chất cơ học của màng polymer bằng kính hiển vi lực nguyên tử

Cấu trúc nano và tính chất cơ học của bề mặt màng copolymer (Poly (dimethylsiloxane)-b-poly [(2-dimethylamino) ethyl methacrylate] (PDMS-b-PDMAEMA) và Poly (dimethylsiloxane)-b-poly (acrylic acid) (PDMS-b-PAA)) đã được nghiên cứu bằng kính hiển vi lực nguyên tử thực hiện ở chế độ dao động Tapping và Peak Force Tapping. Tuỳ thuộc vào cấu trúc, thành phần của copolymer và dung môi, hình thái khác nhau của bề mặt (hình trụ, lamelle đối với copolymer PDMS-b-PDMAEMA hay micelle hình cầu của copolymer PDMS-b-PAA) đã thu được nhờ vào sự tự sắp xếp của các chuỗi polymer. Hình ảnh pha ghi bằng chế độ dao động Tapping và sự lập bản đồ độ cứng bằng chế độ Peak Force Tapping cho phép xác định sự khác nhau trong tính chất cơ học của các polymer thành phần. Tác động của nồng độ copolymer và sự ủ nhiệt lên hình thái bề mặt cũng được nghiên cứu chi tiết. Kết quả thu được cho phép hiểu được tương tác giữa các chuỗi polymer với dung môi hoặc giữa các chuỗi polymer với nhau trong quá trình tự sắp xếp của chúng.

Các tin khác