Quá trình công tác

Từ năm 2007 đến năm 2009: Giảng viên, Khoa khoa học tự nhiên, Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai.

Từ năm 2009 đến Nam 2013: Học viên cao học và làm việc tại phòng thí nghiệm công nghệ, khoa Vật lý - Trường Đại học khoa học Huế.

Từ năm 2013 - nay: Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ cao, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Quá trình đào tạo

* 2003-2007: Đại học Quy Nhơn (Cử nhân)

* 2009 - 2011: Đại học Khoa học Huế (Cao Học)

* 2013 - nay: Viện Vật Lý - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (NCS)