Quá trình công tác

4/2011 - 4/2013: Trung tâm Chuyển mạch - Truyền Dẫn, Viễn Thông Thừa Thiên Huế
4/2013 - nay     : Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ cao– Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Quá trình đào tạo
  Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị
  08/2004-06/2008 Đại học Khoa Học Huế Vật Lý Cử Nhân
  09/2008-12/2010 Đại học Khoa Học Huế Quang Học Thạc sĩ
  10/2013-nay Viện Vật Lý, Viện Hàn lâm Khoa học
và Công nghệ Việt Nam
Quang Học Nghiên cứu sinh