Hội đồng khoa học viện

Quá trình công tác

8/1997-12/2003: Nghiên cứu viên, Viện Cơ học và Tin học ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam.

1/2004-9/2007: Nghiên cứu sinh tại Viện Cơ học tổng quát, Đại học RWTH Aachen, CHLB Đức.

10/2007-9/2012: Nghiên cứu viên Viện Cơ học tổng quát, Giảng viên Khoa Kỹ thuật Cơ khí, Đại học RWTH Aachen, CHLB Đức.

9/2012-1/2013: Nghiên cứu viên nhóm Cơ học tính toán, Giảng viên Khoa Xây dựng, Đại học Tôn Đức Thắng.

3/2013-8/2014: Giảng viên Khoa Công nghệ Cơ khí, Đại học Công nghiệp TP.HCM.

7/2013-8/2013: Nghiên cứu tại Viện Cơ học tổng quát, Đại học RWTH Aachen, CHLB Đức.

8/2014-nay: Cán bộ nghiên cứu Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao, Đại học Duy Tân.

Quá trình đào tạo

1992-1997: Đại học Bách Khoa TPHCM, Kỹ sư Cơ khí.

1995-1999: Đại học Xây dựng Hà nội, Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

1998-2001: Viện Cơ học ứng dụng, Thạc sĩ Cơ học ứng dụng.

đề tài “Xói mòn đáy biển xung quanh đường ống dưới biển ”

2004-2011: Đại học RWTH Aachen, CHLB Đức, Tiến sĩ Cơ học/Cơ khí.

đề tài “Geometrically Nonlinear Higher-Order Shear Deformation FE Analysis of Thin-Walled Smart Structures”

2011-2012: Đại học RWTH Aachen, CHLB Đức, nghiên cứu sau tiến sĩ.

Công trình nghiên cứu

[20] Vũ Duy Thắng. Ứng dụng phần tử góc xoay hữu hạn tính toán dao động của dầm thông minh nhiều lớp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 3(12), 11/2014, Đại học Duy Tân, trang 119-123.

[19] R. Schmidt, M. N. Rao and T. D. Vu. Chapter 148: Modeling and simulation of large amplitude vibrations of layered composite and smart structures. Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation, CRC Press, 2013, pp.885–890.

http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/b15963-162

[18] R. Schmidt, M. N. Rao and T. D. Vu. Chapter 152: Modeling and nonlinear FE analysis of composite shells at finite rotations. Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation, CRC Press, 2013, pp.907–910.

http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/b15963-166

 [17] M. Stoffel, T.D. Vu, R. Schmidt, D. Weichert. A Comparative Study of Deformations of Elastic-Viscoplastic Plates Using Different Structural Hypotheses. Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics 12, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2012, pp.185–186.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pamm.201210083/abstract

[16] R. Schmidt, M.N. Rao, T.D. Vu. Nonlinearly Coupled Thermo-Electro-Mechanics and Multi-Field FE Analysis of Thin-walled Structures. Proceedings ACEM'12, The 2012 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Research, Techno-Press, Seoul, Korea, 2012, pp.1096-1113.

[15] Duy Thang Vu, Rüdiger Schmidt. Piezoelectric Distributed Control of Nonlinear Plate Vibrations – Modeling and Simulation. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 9, Nhà xuất bản Bách khoa Hà nội, 2012, pp.979-988.

[14] Tran Vinh Loc, Vu Duy Thang, Thai Hoang Chien, Luong Van Hai, Nguyen Xuan Hung. Geometric nonlinear and dynamic analysis of thin beams by isogeometric approach. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 9, Nhà xuất bản Bách khoa Hà nội, 2012, pp.650-657.

[13] T. D. Vu, R. Schmidt. Nonlinear transient FE analysis of piezolaminated smart structures. Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics 11, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2011, pp.297-298.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pamm.201110140/abstract

[12] Marcus Stoffel, Thang Duy Vu, An Danh Nguyen, Rüdiger Schmidt, Dieter Weichert. Influence of structural hypotheseson the elastic-visoplastic response of shock wave-loaded plates, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics 11, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2011, pp.291-292.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pamm.201110137/abstract

[11] Ruediger Schmidt and Thang Duy Vu. Comparative Finite Element Simulation of Nonlinear Vibrations and Sensor Output Voltage of Smart Piezolaminated Structures. World Academy of Science, Engineering and Technology Vol.4 No.3, 2010, pp.267-270.

http://waset.org/Publication/comparative-finite-element-simulation-of-nonlinear-vibrations-and-sensor-output-voltageof-smart-piezolaminated-structures/15376

[10] R. Schmidt, M. Stoffel, T. D. Vu. Shock Tube Experiments and FE-Simulation of the Structural and Material Nonlinear Transient Response of Plates Subjected to Blast Loading. In: Structures Under Shock and Impact XI, WIT Transactions on the Built Environment Vol.113, WIT Press, 2010, pp.207-216.

http://library.witpress.com/pages/PaperInfo.asp?PaperID=21392

[9] R. Schmidt, S. Tiranasavasdi, T. D. Vu. Finite Rotation Finite Element Analysis of Layered Composite Plates and Shells. Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computational, Taylor and Francis Group, London, 2010, pp.481-486.

[8] T. D. Vu, R. Schmidt. Nonlinear third-order shear deformation FE simulation of the sensor output voltage of piezolaminated plates. ICCES vol. 13, No. 2, Tech Science Press, 2009, pp.35-42.

http://www.techscience.com/doi/10.3970/icces.2009.013.035.html

[7] R. Schmidt, D. T. Vu. Nonlinear dynamic FE simulation of smart piezolaminated structures based on first- and third-order transverse shear deformation. Advanced Materials Research, Vols.79-82, Trans Tech Publications, Switzerland, 2009, pp.1313-1316.

http://www.scientific.net/AMR.79-82.1313

[6] R. Schmidt, T. D. Vu. Nonlinear Third-Order Shear Deformation Theory and Finite Element Simulation of Smart Plates with Piezoelectric Layers. Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics 9, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2009, pp.233-234.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pamm.200910090/abstract

[5] R. Schmidt, M. Stoffel, T. D. Vu. Blast Loaded Structures - Shock Tube Experiments and Refined Models for Structural and Material Nonlinear FE Simulation. Proceedings of the Third International Conference on Mechanical Engineering and Mechanics, Science Press USA Inc., Monmouth Junction, NJ, USA, 2009, pp.744-749.

[4] T.D. Vu, S. Lentzen, R. Schmidt. Geometrically Nonlinear FE-Analysis of Piezolaminated Plates Based on First- and Third-Order Shear Deformation Theory, Proceedings of the 8 th International Conference on Mechatronics Technology, Vietnam National University Publisher, 2004, pp.267-272.

[3] Vu Duy Thang, Vu Van The. A review of local scour under pipelines. Internal Journal of the first of the Institute of Applied Mechanics, Institute of Applied Mechanics, 2000.

[2] Nguyen Xuan Hung, Nguyen Van Thuan, Dao Van Hang, Nguyen Dang Quy, Vu Duy Thang, Tran Dang Phuc, Vu Thanh Ha. Numerical simulation and measurement of the free motion of the carriage on curved railway. Annual collection of scientific papers, Institute of Applied Mechanics, 1998, pp. 84-86.

[1] Nguyen Xuan Hung, Nguyen Van Thuan, Dao Van Hang, Nguyen Dang Quy, Vu Duy Thang. A new method in computing dynamic offshore structures. Annual collection of scientific papers, Institute of Applied Mechanics, 1998, pp. 75-83.

Đề tài, dự án khoa học

- Tham gia dự án hợp tác giữa Viện Cơ học tổng quát, Đại học RWTH Aachen với Khoa Cơ khí và Khoa Điều khiển của Đại học Instituto Tecnologico de Buenos Aires về phân tích phi tuyến và điều khiển kết cấu vệ tinh.

- Tham gia dự án hợp tác giữa Viện Cơ học tổng quát, Đại học RWTH Aachen với Khoa Cơ khí Đại học King Mongkut’s University of Technology North Bangkok về điều khiển dao động của kết cấu thông minh thành mỏng có gắn các tấm áp điện.

- Tham gia dự án hợp tác giữa Viện Cơ học tổng quát, Đại học RWTH Aachen với Khoa Mô phỏng và Thiết kế của Trường Thai-German Graduate School of Engineering tại Bangkok về thực nghiệm và mô phỏng số về ảnh hưởng phi tuyến hình học trong dao động biên độ lớn của các kết cấu thành mỏng và điều khiển dao động phi tuyến.

- Tham gia dự án với nhóm nghiên cứu Động lực học kết cấu về dao động của tấm đàn dẻo chịu tải trọng va đập của Viện Cơ học tổng quát, Đại học RWTH Aachen, CHLB Đức.

- Tham gia đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm nhận dạng kết cấu công trình áp dụng trong chẩn đoán kỹ thuật“, mã số 31.6/98.

- Tham gia nghiên cứu các đề tài cấp Viện và các đề tài triển khai  ứng dụng tại Viện Cơ học ứng dụng trong thiết kế, kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật.