Thông báo hội nghị / Hội thảo

Seminar: Tổng quan các phương pháp tối ưu bằng thuật toán tiến hóa

Trân trọng kính mời:  Cán bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao; giảng viên Khoa Xây dựng, và những ai quan tâm đến tham dự seminar: 

Chủ đề: Tổng quan các phương pháp tối ưu bằng thuật toán tiến hóa

Người báo cáo: TS. Hoàng Nhật Đức

Thời gian: 9h00, thứ 4 ngày 25/03/2015

Địa điểm: P702, K7/25 Quang Trung

Trân trọng kính mời.

Các tin khác