Thông tin khoa học

Nghiên cứu mới nhất về dấu ấn sinh học khối u cfRNA

---Nghiên cứu mới nhất về dấu ấn sinh học khối u cfRNA---- (TS. Đinh Phong Sơn)
Sinh thiết lỏng, đặc biệt là cfDNA, đã tích lũy được nhiều nghiên cứu sâu sắc trong lĩnh vực sàng lọc ung thư sớm và theo dõi tiên lượng, đồng thời đã phát triển nhiều phương pháp khác nhau bao gồm biến đổi số lượng bản sao, methyl hóa, kiểu phân mảnh và nucleosome. cfRNA tuy có độ ổn định kém nhưng lại có độ phong phú và độ nhạy cao, có liên quan chặt chẽ đến những thay đổi sinh lý của bệnh nhân ung thư, có giá trị lâm sàng sâu rộng và là chủ đề nghiên cứu nóng trong những năm gần đây.
Gần đây, "Sự đồng thuận của chuyên gia về chẩn đoán phân tử ung thư tuyến tụy sớm (2023 Vũ Hán)" đã được công bố chính thức tại Hội nghị học thuật quốc tế lần thứ 5 về chuyển hóa và điều trị ung thư, trong đó khuyến nghị đưa miRNA làm phương pháp chẩn đoán phụ trợ cho bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn đầu. Nó cũng đánh dấu sự trưởng thành của Ứng dụng dấu ấn sinh học cfRNA. Tại đây, Xiao Q đã đặc biệt biên soạn một số tài liệu về dấu ấn sinh học khối u cfRNA để giúp xây dựng nhiều ý tưởng nghiên cứu hơn.
"Kết quả mới của nghiên cứu đa omics cfDNA+cfRNA về ung thư đường tiêu hóa". Nhóm của Lu Zhi từ Trường Khoa học Đời sống thuộc Đại học Thanh Hoa đã hợp tác với nhóm của Wang Pengyuan từ Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh và nhóm của Lu Qian từ Bệnh viện Tsinghua Chang Gung Memorial, và kết quả đã được công bố trên tạp chí Cell Reports Medicine [1].
"Mô hình đánh giá cfRNA huyết tương giúp chẩn đoán sớm nhiều loại ung thư" . Nhóm của Giáo sư Gou Deming từ Trường Khoa học Đời sống và Hàng hải thuộc Đại học Thâm Quyến đã phát triển một quy trình xây dựng thư viện mới, SLiPiR-seq, để đánh giá cfRNA và kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature Communications [2].
"MiRNA trong nước tiểu như một công cụ phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt". Nhóm nghiên cứu của Zhang Nan từ Bệnh viện số 2 thuộc Đại học Chiết Giang đã phát triển và xác minh bảng dấu ấn sinh học cho miRNA trong nước tiểu, cho thấy nó có thể được sử dụng làm dấu ấn sinh học để phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt [3].
Tài liệu tham khảo
[1] Cell-free multi-omics analysis reveals potential biomarkers in gastrointestinal cancer patients’ blood[J]. Cell Reports Medicine 4(11):101281
[2] Terminal modifications independent cell-free RNA sequencing enables sensitive early cancer detection and classification[J]. Nature Communications (2024)15:156
[3] Development and validation of a urinary microRNA biomarker panel as a tool for early detection of prostate cancer in a Chinese population[J]. Biomarkers 2023, 28(4): 372-378.

Các tin khác