Công bố Quốc gia

Trang chủ / Công bố khoa học / Công bố Quốc gia

Năm công bố

Nhóm ngành

Nghiên cứu hình thái bề mặt và tính chất cơ học của màng polymer bằng kính hiển vi lực nguyên tử

Ngô Thị Chinh

Đọc thêm

Phân tích một số đặc điểm hóa sinh của các chủng vi khuẩn vùng rễ thuộc chi Bacillus mới phân lập được có ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt dưa hấu

Dang Van Son, Dang Anh Trang, Hoang Thi Van, Nguyen Thanh Trung (2013) Phân tích một số đặc điểm hóa sinh của các chủng vi khuẩn vùng rễ thuộc chi Bacillus mới phân lập được có ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt dưa hấu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 4(9):44-50

Đọc thêm

Phân tích một số đặc điểm hóa sinh của các chủng vi khuẩn vùng rễ thuộc chi Bacillus mới phân lập được có ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt dưa hấu

Dang Van Son, Dang Anh Trang, Hoang Thi Van, Nguyen Thanh Trung (2013) Phân tích một số đặc điểm hóa sinh của các chủng vi khuẩn vùng rễ thuộc chi Bacillus mới phân lập được có ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt dưa hấu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 4(9):44-50

Đọc thêm

Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong sinh tổng hợp chất trao đổi thức cấp ở xạ khuẩn

Nguyễn Huy Thuần, Lê Thành Đô, Nguyễn Trường Khoa, Vũ Thị Thu Hằng (2015). Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong sinh tổng hợp chất trao đổi thức cấp ở xạ khuẩn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 4(13)28-39

Đọc thêm

Nghiên cứu mức độ kháng hóa chất của nhóm loài Anophelesmaculatus ở một số địa phương thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên bằng kỹ thuật điện di enzyme

Hồ Viết Hiếu, Nguyễn Thị Duyên (2015) Nghiên cứu mức độ kháng hóa chất của nhóm loài Anophelesmaculatus ở một số địa phương thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên bằng kỹ thuật điện di enzyme. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 4(13)

Đọc thêm

Dịch tễ học phân tử của virus viêm gan D

Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Huy Thuần, Bùi Tiến Sỹ (2015) Dịch tễ học phân tử của virus viêm gan D. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 4(13) 135-142

Đọc thêm

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sinh tổng hợp một số hợp chất flavonoid glycosides có hoạt tính y dược học

Nguyễn Huy Thuần (2014) Ứng dụng công nghệ sinh học trong sinh tổng hợp một số hợp chất flavonoid glycosides có hoạt tính y dược học. Hội nghị khoa học – Công nghệ toàn quốc các trường Y-Dược lần thứ 17, Học viện Quân Y, Hà Nội, 573-578

Đọc thêm

Tăng sinh các chất trao đổi thứ cấp có hoạt tính sinh học từ xạ khuẩn (actinomycetes) bằng các phương pháp công nghệ sinh học tiên tiến

Nguyễn Huy Thuần, Nguyễn Minh Hùng (2014) Tăng sinh các chất trao đổi thứ cấp có hoạt tính sinh học từ xạ khuẩn (actinomycetes) bằng các phương pháp công nghệ sinh học tiên tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân. 2(11):74-85

Đọc thêm

Xác định vai trò và cơ chế điều hòa biểu hiện gen mã hóa protein BLi03719 trong Bacillus licheniformis DSM13

Nguyễn Thành Trung (2013) Xác định vai trò và cơ chế điều hòa biểu hiện gen mã hóa protein BLi03719 trong Bacillus licheniformis DSM13. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà Nội, quyển 1, trang 261-265

Đọc thêm

Generation and characterization of gemcitabine (gem)-resistant pancreatic cancer miapaca-2 cells

Duong Hong Quan, Insoo Bae, Yeon-Sun Seong, Dinh Duy Khang, Dong Van Quyen, (2013) Generation and characterization of gemcitabine (gem)-resistant pancreatic cancer miapaca-2 cells. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 11(2): 211-217

Đọc thêm

Metagenomics: Một công cụ hiệu quả để nghiên cứu hệ vi sinh vật không qua nuôi cấy

Nguyễn Minh Hùng và Nguyễn Thành Trung (2013) Metagenomics: Một công cụ hiệu quả để nghiên cứu hệ vi sinh vật không qua nuôi cấy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Duy Tân. 6:32-42

Đọc thêm

Regulation of shoot apical meristem and leaf primordia by transcription factors in Arabidopsis thaliana

Nguyen Minh Hung (2013) Regulation of shoot apical meristem and leaf primordia by transcription factors in Arabidopsis thaliana. J Sci Technol, Duy Tan University. 4(9)30-39.

Đọc thêm

Giải trình tự thế hệ mới – Công nghệ, ứng dụng và triển vọng

Nguyễn Minh Hùng (2012) Giải trình tự thế hệ mới – Công nghệ, ứng dụng và triển vọng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân 4(5):24-34.

Đọc thêm