Quá trình công tác

TT

Thời gian

Cơ quan công tác

Địa chỉ

Chức vụ

1

3/2007 – 12/2009

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Nghiên cứu viên

2

12/2009 – 3/2011

Viện Vệ Sinh & Phòng dịch Quân đội II

18 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Nghiên cứu viên

3

12/2012 – 8/2013

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Giảng viên

4

9/2016 – nay

Trường Đại học Duy Tân

3 Quang Trung, Đà Nẵng

Nghiên cứu viên/Giảng viên

Quá trình đào tạo

TT

Thời gian

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Học vị

1

10/2013 – 10/2016

Trường Đại học Thủ đô Tokyo, Nhật Bản

Sinh thái học động vật

Tiến sỹ

2

9/2006 – 9/2008

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Sinh học

Thạc sỹ

3

9/2002 – 9/2006

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Động vật học

Cử nhân

Công trình nghiên cứu
 1. Phan Quốc Toản, Tô Văn Quang, Hồ Viết Hiếu, Phạm Anh Tuấn & Tạ Phương Mai (2017) Nghiên cứu giống chuồn chuồn kim Prodasineura Cowley, 1934 (Odonata: Zygoptera: Platycnemididae) ở Việt Nam. Hội nghị sinh thái học và Tài nguyên sinh vật, tháng 9 năm 2017 (accepted).
 2. To Van Quang, Phan Quoc Toan & Tran Van Bang (2017) Description of Coeliccia bhriulieci sp. nov. from central Vietnam (Odonata: Platycnemididae). Zootaxa (accepted).
 3. Tom Kompier & Phan Quoc Toan (2017) Coeliccia mientrung spec. nov. from central Vietnam (Odonata: Platycnemididae). Zootaxa 4247(2): 131-140.
 4. Phan Quoc Toan, Tom Kompier & Haruki Karube (2017) Description of two new Calicnemia from Vietnam and central Laos with notes on their congeners in Vietnam (Odonata: Platycnemididae). Zootaxa 4232(3): 409-420.
 5. Phan Quoc Toan & Tom Kompier (2016). Description of two new species of Coeliccia from Vietnam (Odonata: Platycnemididae). Zootaxa 4196 (3), 407–414.
 6. Haruki Karube & Phan Quoc Toan (2016). Discovery of Chlorogomphus papilio Ris, 1927 from northern Vietnam. Tombo 58: 49-51.
 7. Phan Quoc Toan & Tom Kompier (2016). A study of the genus Protosticta Selys, 1855, with descriptions of four new species from Vietnam (Odonata: Platystictidae). Zootaxa4098 (3): 529-544.
 8. Phan Quoc Toan & Dinh Thi Phuong Anh (2016). Odonata from the Cham Islands, off central Vietnam, collected in September 2015. IDF-Report, Newsletter of the International Dragonfly Fund, 13 (2016): 1–22.
 9. Phan Quoc Toan, Akihiko Sasamoto & Fumio Hayashi (2015). Description of two new species of the genus Devadatta from northern Vietnam and central Laos (Odonata: Devadattidae). Zootaxa 3941(3): 414–420.
 10. Phan Quoc Toan & Do Manh Cuong (2011). List of odonates (Insecta: Odonata) from Huu Lien Natural Reserve in Northern Vietnam. Proceedings of the 1st National Scientific Conference of Vietnam Natural Museum System: 328 - 338.
 11. Phan Quoc Toan, Bui Minh Hong & Luong Thi Thu Huyen (2011). Two new records of jewel damselflies (Zygoptera: Chlorocyphidae) from north of Vietnam. Proceedings of the 1st National Scientific Conference of Vietnam Natural Museum System: 339-344.
 12. Phan Quoc Toan & Matti Hämäläinen (2011). Matrona taoi spec. nov., a new damselfly from northern Vietnam (Odonata: Calopterygidae). Zootaxa 2927: 63 - 68.
 13. Itsuro Kawashima, Akihiko Sasamoto, Phan Quoc Toan & Do Manh Cuong (2011). First discovery and description of female and larva of Rhinagrion hainanensis Wilson & Reels, 2001 (= R. yokoii Sasamoto, 2003) (Zygoptera: Megapodagrionidae) from Vietnam. TOMBO, Fukui, 53: 93 - 99.
 14. Do Manh Cuong, Bui Minh Hong, Nguyen Thi Hoai & Phan Quoc Toan (2011). Anisoptera of Cuc Phuong National Park, North Vietnam. IDF-Report, Newsletter of the International Dragonfly Fund, 33 (2011): 1 - 18.
 15. Phan Quoc Toan, Do Manh Cuong & Matti Hämäläinen(2011). Xuan Son National Park, a paradise for Caloptera damselflies in northern Vietnam. IDF-Report, Newsletter of the International Dragonfly Fund, 32 (2011): 1 - 34.
 16. Phan Quoc Toan (2009). A list of dragonflies (Insecta: Odonata) of Tam Dao National Park, Vinh Phuc province. Proceedings of the 3rd National scientific Conference on Ecology and Biological resources: 383 - 389. [Vietnamese, with English summary].
 17. Pham Van Luc, Phan Quoc Toan (2009). Some first data on parasitic nematode of invertebrate animals in Vietnam. Journal of Military Medicine, CD1/2009: 118 - 123. [Vietnamese, with English summary].
 18. Phan Quoc Toan, Pham Van Luc, Nguyen Van Ha (2009). Some supplementary data on parasitic trematode of house rat (Rattus flavipectus) in Nghe An, Ha Tinh province and describe to Centrocestus formosanus (Heterophyidae) which species the first time found from the rat in Vietnam. Journal of Biology 31(1): 14 - 20. [Vietnamese, with English summary].
 19. Pham van Luc, Nguyen Thi Minh, Nguyen Van Ha, Pham Ngoc Doanh, Tran Thi Binh, Bui Thi Dung, Phan Quoc Toan (2007). Result of investigate to parasitic helminthes in the rat (Rattus bowersi) in Ha Tinh province. Issues of Basic Research in Life Sciences, 2007: 100 - 103. [Vietnamese, with English summary].

Ngo Xuan Nam, Nguyen Xuan Quynh, Hoang Quoc Khanh, Nguyen Quang Huy, Nguyen Thanh Son, Phan Quoc Toan (2007). Using macroinvertebrates as bioindicators to assess water quality of the Nhue River (the length from Hanoi city to Ha Tay province). VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 23, No. 1S: 85 - 90.

Đề tài, dự án khoa học

TT

Tên đề tài/dự án

Cơ quan tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

Vai trò

1

Điều tra đa dạng thành phần loài và tình trạng bảo tồn của chuồn chuồn kim Calopterygoidea ở Việt Nam

Nagao Natural Environment Foundation, Japan

4/2017 – 4/2018

Chủ nhiệm đề tài

2

Điều tra đa dạng thành phần loài chuồn chuồn ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, TP Đà Nẵng

The International Dragonfly Fund, Germany

4/2017 – 4/2018

Chủ nhiệm đề tài

3

Nghiên cứu và đánh giá tình trạng bảo tồn của loài cá cóc Mẫu Sơn (Tylototryton sp.) phục vụ cho bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái ở vùng núi Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2008 – 2009

Thành viên

4

Điều tra đa dạng côn trùng ở Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2006 – 2007

Thành viên

5

Nghiên cứu về sự thích nghi và đa dạng của Ashelminthes vùng nhiệt đới và vai trò của chúng trong chủng loại phát sinh của nhóm này

Viện Hàn lâm khoa học & Kỹ thuật Việt Nam

2007 – 2009

Thành viên