Hoạt động NCKH

Giải nhì hướng dẫn sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Đại học Duy Tân năm 2023

Hội nghị SV NCKH ngày 03/6/ 2023 Sinh viên Y khoa dưới sự hướng dẫn của TS. Đinh Phong Sơn đã đạt giải nhì (Nhóm Thanh Đoan K27 YDK1) cấp Trường Đại học Duy Tân và được lựa chọn tham gia NCKH sinh viên Cấp Bộ và Cấp Thành phố Đà Nẵng năm 2023.
TS. Đinh Phong Sơn

Các tin khác