Hoạt động NCKH

Nghiên cứu cơ chế phân tử của circRNA284 đối với Bệnh động mạch vành (Q1)

Bệnh tim mạch vành (CHD) là nguyên nhân gây tử vong phổ biến trên toàn cầu. Nghiên cứu cho thấy rằng circRNA đóng một vai trò trong sự phát triển của CHD. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã nghiên cứu biểu hiện của circRNA284 trong bạch cầu máu ngoại vi (PBLs) thu được từ một nhóm gồm 94 bệnh nhân CHD trên 50 tuổi, cũng như 126 đối chứng khỏe mạnh phù hợp với lứa tuổi (HC). Một mô hình tế bào tổn thương do oxy hóa và viêm trong invitro mô phỏng CHD đã được sử dụng để đánh giá những thay đổi trong circRNA. Công nghệ CRISPR/Cas9 đã được sử dụng để đánh giá những thay đổi trong biểu thức circRNA284. Một mô hình tế bào câm lặng và biểu hiện quá mức circRNA đã được sử dụng để phân tích các chức năng sinh học. Tin sinhBệnh động mạch vành (CHD) là nguyên nhân gây tử vong phổ biến trên toàn cầu. Nghiên cứu cho thấy rằng circRNA đóng một vai trò trong sự phát triển của CHD. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã nghiên cứu biểu hiện của circRNA284 trong bạch cầu máu ngoại vi (PBLs) thu được từ một nhóm gồm 94 bệnh nhân CHD trên 50 tuổi, cũng như 126 đối chứng khỏe mạnh phù hợp với lứa tuổi (HC). Một mô hình tế bào tổn thương do oxy hóa và viêm trong invitro mô phỏng CHD đã được sử dụng để đánh giá những thay đổi trong học, qRT-PCR, công nghệ truyền nhiễm vi-rút và xét nghiệm luciferase đã được sử dụng để đánh giá trục circRNA/miRNA/mRNA tiềm năng. Phân tích Western blot đã được thực hiện để phát hiện biểu hiện protein. các bệnh nhân CHD thể hiện sự điều chỉnh giảm biểu hiện circRNA trong PBLs. Quá trình stress oxy hóa và viêm nhiễm có thể gây tổn thương tế bào nội mô mạch máu của con người, dẫn đến sự điều hòa giảm biểu hiện circRNA284. Biểu thức của circRNA284 trong các tế bào đã giảm đáng kể sau khi phần tử AluSq2 bị loại bỏ. Biểu hiện của circRNA đã ảnh hưởng đến quá trình tăng sinh, phân bố chu kỳ, quá trình lão hóa và quá trình chết theo chương trình trong các tế bào EA-hy926. Nhất quán với kết quả của các thí nghiệm chuyển nhiễm tế bào và thử nghiệm luciferase, phương pháp WB xác nhận sự tương tác trục circRNA/miRNA/gene/Protein.

TS. Đinh Phong Sơn
Tạp chí: Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
DOI: 10.1080/07391102.2023.2225109
Q1 IF 5.2
Accepted Date: 2023-6-8

Các tin khác