Thông tin khoa học

Tiềm năng chẩn đoán bệnh thông qua CfDNA

Tiềm năng chẩn đoán bệnh thông qua CfDNA

cfDNA đề cập đến các đoạn DNA nhỏ được tế bào giải phóng vào máu hoặc các chất dịch cơ thể khác, bao gồm các tác nhân truyền nhiễm như vi khuẩn, vi rút và nấm. Bằng cách phân tích cfDNA, có thể xác định và phát hiện sự hiện diện của mầm bệnh theo cách không xâm lấn.

Có một số phương pháp được sử dụng để phát hiện mầm bệnh bằng cfDNA:
- Một cách tiếp cận phổ biến là giải trình tự thế hệ tiếp theo (#NGS), bao gồm giải trình tự và phân tích toàn bộ mẫu cfDNA. Phương pháp này cho phép xác định nhiều loại mầm bệnh, bao gồm cả những mầm bệnh đã biết và chưa biết. NGS có thể cung cấp thông tin có giá trị về đặc điểm di truyền của mầm bệnh, rất hữu ích cho các nghiên cứu dịch tễ học và theo dõi sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm.
- Một phương pháp khác là phản ứng chuỗi polymerase (#PCR), khuếch đại các chuỗi DNA cụ thể của mầm bệnh có trong mẫu cfDNA. PCR là một kỹ thuật có độ nhạy cao và có thể phát hiện mầm bệnh ngay cả ở nồng độ thấp. Nó thường được sử dụng để chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm cụ thể, chẳng hạn như bệnh lao hoặc #HIV. Ngoài NGS và PCR, còn có các kỹ thuật khác như microarrays và digital droplet PCR cũng có thể được sử dụng để phân tích cfDNA và phát hiện mầm bệnh.

Những phương pháp này mang lại độ nhạy và độ đặc hiệu cao và liên tục được cải tiến để có độ chính xác và hiệu quả cao hơn. Hơn nữa, điều đáng nói là lĩnh vực phân tích cfDNA để phát hiện mầm bệnh vẫn đang phát triển và nghiên cứu đang diễn ra tập trung vào phát triển các công nghệ mới và cải tiến các công nghệ hiện có. Điều này bao gồm việc phát triển các xét nghiệm nhạy cảm và cụ thể hơn, tiêu chuẩn hóa các quy trình và xác nhận các kỹ thuật này trong môi trường lâm sàng.

Nhìn chung, việc phát hiện mầm bệnh bằng cfDNA có tiềm năng lớn để cách mạng hóa các phương pháp chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm. Nó cung cấp một phương pháp không xâm lấn và tương đối nhanh chóng để phát hiện nhiều loại mầm bệnh, có thể giúp phát hiện sớm hơn, điều trị hiệu quả hơn và cải thiện kết quả sức khỏe cộng đồng.

 

TS. Đinh Phong Sơn

%MCEPASTEBIN%

Các tin khác