Thông tin khoa học

TT Sinh học Phân tử tham gia Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Đại học Duy Tân năm 2024- Giải Nhất

📈 20 đề tài nghiên cứu xuất sắc của sinh viên Duy Tân thuộc 4 lĩnh vực: Khoa học Công nghệ, Khoa học Máy tính, Khoa học Sức khỏe, Khoa học Kinh tế - Xã hội đã được báo cáo tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học của Đại học Duy Tân vào ngày 7/6/2024.

📈 Các đề tài tham dự Hội nghị năm nay được đánh giá rất cao về tính mới, tính sáng tạo cũng như khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Trong số đó, nhiều đề tài đã lựa chọn được phương pháp nghiên cứu phù hợp để góp phần mang lại hiệu quả đáng kể về mặt kinh tế - kỹ thuật - xã hội. Bên cạnh đó, nhiều đề tài tham dự có mô hình hoặc sản phẩm kèm theo đã được ưu tiên cộng điểm trong quá trình đánh giá.

📈  TS. Đinh Phong Sơn - Giám đốc TT Sinh học Phân tử và nhóm sinh viên y khoa tham gia Hội nghị đã đạt giải Nhất - Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Cấp Đại học Duy Tân năm 2024. Đây là thành quả khích lệ rất lớn cho Thầy và trò để tiếp tục phát huy năng lực học tập và kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên.

📈 Các đề tài xuất sắc của mỗi lĩnh vực tại Hội nghị sẽ được gửi xét tặng giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” các cấp cũng như gửi tới Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Đà Nẵng để tham gia cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2024.

 

TS. Đinh Phong Sơn

Các tin khác