Thông tin khoa học

Trang chủ / Thông tin khoa học
Brief Introduction to Types of ‘RNA’🧬

Đọc thêm

BỆNH WILSON - RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA ĐỒNG - PHÁT HIỆN SỚM BẰNG SÀNG LỌC TRƯỚC SINH NIPT GEN LẶN

Đọc thêm

Sinh thiết lỏng, một chỉ thị tiềm năng cho liệu pháp điều trị miễn dịch

Đọc thêm

Hệ thống CRISPR-Cas13bt3 nhỏ và chính xác có thể được sử dụng để tiêu diệt virus‼️

Đọc thêm

Tiềm năng chẩn đoán bệnh thông qua CfDNA

Đọc thêm

Giải trình tự DNA‼️

Đọc thêm

“Phát triển công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR- Quá khứ, hiện tại và tương lai”

Đọc thêm

Các microRNA huyết thanh là dấu ấn sinh học không xâm lấn tiềm năng cho ung thư gan

Đọc thêm

Artificial intelligence can predict how you’ll look decades from now

Police searching for a long-lost person or fugitive sometimes have little more to go on than an old photograph. Artists or computer programs can attempt to predict what these individuals look like today, but both approaches have flaws. Now, scientists have harnessed advanced artificial intelligence (AI) to render artificial aging that’s more realistic (and depressing) than ever.

Đọc thêm

Vietnam Schools of Astrophysics and Cosmology 2019

Đọc thêm