The Very First Image Of A Black Hole

After 20 years of coordinating a global network of radio dishes, the Event Horizon Telescope photographed the shadow of a black hole. by Lauren J. Young, on April 10, 2019

18/04/2019
Is Skyrmionics the Future of Data Storage?

Scientists at the Universities of Birmingham, Bristol and Colorado Boulder have moved a step closer to developing the next generation of data storage and processing devices, using an emerging science called skyrmionics.

18/04/2019
Hội nghị Vật lý lý thuyết Việt Nam lần thứ 44

The VCTP is aimed to be an international conference for physicists in Vietnam, in the region and worldwide. Our mission is to foster scientific exchanges and to promote a high-standard level of research and education in Vietnam and in South East Asia. The conference will cover topics of theoretical and computational physics in the following fields: Particle, nuclear, and astro- physics Molecular physics, quantum optics and quantum information Condensed matter physics Soft matter, biological and interdisciplinary physics.

18/03/2019
Quỹ IFS tài trợ nghiên cứu cho Nhà khoa học của Đại học Duy Tân

TS. Nguyễn Huy Thuần - Trung tâm Sinh học Phân tử (Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ Cao Đại học Duy Tân) đã chính thức được Quỹ Tài trợ Nghiên cứu Khoa học Quốc tế (IFS) tài trợ thực hiện đề tài “Sinh tổng hợp và Tối ưu hoá sản xuất một số hợp chất flavonoid glycosides bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm”. Đại học Duy Tân cùng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là 2 trường đại học của Việt Nam được quỹ IFS tài trợ trong năm 2014.

20/01/2015
Giới thiệu Nghiên cứu chống Ung thư từ Cây thuốc Quý của Việt Nam

Sự gia tăng và trẻ hóa các bệnh nhân mắc ung thư trong thời gian gần đây đã có tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần, vật chất của con người. Trên con đường tìm kiếm các phương thuốc chữa trị bệnh ung thư, các nhà khoa học đã thực hiện nhiều nghiên cứu từ các cây thuốc quý. Những chia sẻ của TS. Phương Thiện Thương - Trưởng Khoa Hóa Phân tích & Tiêu chuẩn, Viện Dược liệu tại Seminar “Sàng lọc và Tìm kiếm các hợp chất có tác dụng chống ung thư từ nguồn cây thuốc Việt Nam” do Trung tâm Sinh học Phân tử - Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ cao Đại học Duy Tân tổ chức chiều 5/1/2015 đã mang đến những góc nhìn mới về cây thuốc Việt Nam - một đối tượng nghiên cứu thực sự có ý nghĩa góp phần chữa trị bệnh ung thư.

20/01/2015